Ayten Aydın Kimdir?

Ayten Aydın 1930 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Konya’da dünyaya gelmesi babasının mesleğinden kaynaklı olmuştur. Ayten Aydın’ın babası öğretmendir. Hem de tabiat bilgisi öğretmeni. Aynı zamanda müzikal anlamda o kadar yetenekli bir adam ki konser verebilecek nitelikte. Müzisyende diyebiliriz.

Ayten Aydın’ın çocukluk çağları ve gençlik dönemleri yani üniversiteyi kazanana kadar olan kısım İzmir’de geçmiştir. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girmeye hak kazanmıştır. Üniversite hayatında da başarılı bir öğrenci duruşu sergilemiştir. Daha sonra 1951 yılında okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi unvanını almaya hak kazanarak mezun olmuştur.

Ayten Aydın mezun olduktan sonra 15 sene boyunca Türkiye’de çalıştı. Ülkemizdeki görevi ise su kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak olmuştur. Bu projede akarsuların düzenlenmesinin ve ülkedeki nehir havzalarının geliştirilmesinin planlayıcısı olarak görev almıştır. Bu sırada proje ile ilgili bazı eğitimler aldı. Bu eğitimlerin büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri’nde oldu. Bu eğitimler birtakım uygulama eğitimlerinden oluşuyordu. Aldığı bu eğitimler sırasında lisans üstü çalışmalarda da bulunmuştur.

Ayten Aydın 1966 senesinden sonra Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bünyesinde 25 yıl boyunca görev almıştır. Gelişme aşamasında olan ülkelerin toprak ve su faaliyetleri, kırsal kesimlerin kalkınma faaliyetleri için pek çok projede görev yapmıştır. Çalıştığı bu süre çok disiplinli ve sistemli geçmiştir. Yapılan bu çalışmaların uygulama sürecinde gelişmekte olan bu ülkelerin pek çoğunun ekonomik açıdan, fiziki ve sosyal kalkınma açısından oluşan sorunlarına çözüm bulma arayışında bulunulmuştur. Bu ülkelerin yetkili mercileri ile yakın temasta bulunulmuştur. Şartlar için nelerin gerekli olduğu ve neler yapılabileceği hakkında direkt olarak fikir ve bilgi edinme imkânı olmuştur. Bu tecrübeler insani değerlerin oluşturulmasında oldukça etkili olmuştur.

Ayten Aydın 1966 yılından bu yana Uluslararası Sistem Bilimleri Derneği (International Society for System Sciences- ISSS)’nin bir ferdi olarak yapılan organizasyonlar hakkında olan çeşitli konferanslara ve seminerlere katılarak bildiriler sunmuştur. Bu çalışmaların içinde yer alması ilgisinin çok büyük oranda bilimsel konulara odaklanmasına zemin hazırlamıştır.

Ayten Aydın 1999 senesinden bu yana da Uluslararası İleri Çalışma Enstitüsü’nde (IIAS) görev almıştır. Bu görevler gereğince bu konularda sempozyumlar organize etmiştir ve bu organizasyonlarda çeşitli bildirirler sunmuştur.

Ayten Aydın yaklaşık on sene kadar önce Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bünyesinden emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra da çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların temel konuları ise şöyledir: biyoloji, kültürel antropoloji, sosyoloji, tarih, sanat tarihi, felsefe, müzik, tıp, beşerî bilimler gibi konulardır. Bu konular üzerinde bazı çalışmalarda bulunmuştur. Bu sırada ise Antropoloji Bölümü’nü tamamlamıştır.

Ayten Aydın dünya çapındaki çok çeşitli konferanslarda insan ve sosyo politik konular üzerine bildiriler sunmuştur. Bu çalışmalarını desteklemek için çok araştırmalar yapmış ve dünyayı gezerek daha çok bilgi edinmeyi hedeflemiştir.

Ayten Aydın yaklaşık olarak 40 seneyi aşkın süredir Roma’da yaşamaktadır. Yayınlamaya hazırlandığı bir kitap üzerinde çalışmaktadır. Bu kitabın adı: Türkiye Halkının Kültürel Evrimi’ dir. Ayten Aydın çeşitli gazetelerde bazı konular üzerine yazılar yazmaktadır. Radikal gazetesi, Eskişehir’ de iki eylül gazetesi, Karaman’da Uyanış gazetesi bu gazetelere örnektir.

Ayten Aydın’ın Uzmanlık Alanları

  • İnşaat Yüksek Mühendisliği alanında uzmandır.
  • Antropolog olarak oldukça başarılıdır.
  • Bilim Araştırmacısı olarak oldukça başarılıdır.
  • Yazarlık alanında kendini geliştirmiş bir insandır.

Ayten Aydın meslek hayatı boyunca bilim dünyasına ve insanlığa faydalı olacak pek çok araştırma ve çalışma yapmıştır. Ülkemiz adına çok önemli bir bilim insanıdır. İnsani değerler ve duygular açısından çok hassas bir insandır. Elinden gelenin her zaman en iyisini ve hatta çok çok daha fazlasını yapmaya her zaman çok gayret gösteren bir insan olmuştur. Hayatının çok büyük bir kısmını bilimsel araştırmalar yaparak, çeşitli çalışmalarda bulunarak geçirmiştir. Harika bir sunum yapma yetisine sahiptir. İkna edici vasıflara sahiptir. Hazırladığı ve sunduğu bildiriler oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.

Ayten Aydın çok sabırlı ve yetenekli bir bilim insanı olmuştur. Onun için yeni şeyler öğrenmek hayat kaynağı sayılabilir. Hem yeni bilgiler edinip bilgi hazinesine zenginlik katmaya hem de edindiği bu bilgileri toplumla paylaşmaya bayılır. Ayten Aydın için insanlık ve sevgi her şeyin üstündedir. Hayati ve ahlaki değerlerine olan saygısı ve sevgisi sonsuzdur. Bu bağlamda yaptığı ve yürüttüğü, bir parçası olduğu bütün çalışmalarını müthiş bir hassasiyet ve dikkat ile gerçekleştirmeyi kendisine her zaman bir öncelik olarak tercih etmiştir. Bilim dünyası Ayten Aydın’a çok şey borçludur. Mesleki hayatında çok dikkatli ve işine çok dakik bir insan olarak görevlerini tam olarak hakkıyla yerine getirmeyi her zaman bilmiştir. Daima sevginin ve saygının yanında olmuştur.

Ayten Aydın yazdıkları, konuştukları ve düşündükleri ile çok nitelikli ve eşsiz bir bilim insanıdır. Çok iyi bir inşaat mühendisi ve aynı zamanda da harika bir antropologdur. Bilim dünyası ona şüphesiz ki minnettardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir