Bursalı Kadızade Rumi

Doğduğu tarih belli olmayan ünlü bilim insanı matematik alanında ortaya çıkarmış olduğu uğraşlarla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Ölüm tarihinin 1440 senesinden sonra olduğu söylenen ünlü şahsiyetin ailesi bilgin insanların topluma kazandırılmasını sağlamaktadır. Babası vefat ettikten sonra kendisine dedesi bakmıştır ve onun göstermiş olduğu eğitimden faydalanmıştır. Bu anlamda ismini de ondan alan ünlü alim dini alanda da önemli bir eğitim almıştır. Akli bilimler konusunda da geri kalmayan Kadızade rumi bu anlamda devrin ileri önemli alimlerinden ders almayı ihmal etmemiştir. Yakınları da kendisine ders vermiştir ve aynı zamanda dedesinden pek çok konu hakkında düzenli olarak bilgiler edinmiştir. Bu anlamda kendisini geliştirme fırsatı edinen Kadızade rumi pek çok alana ilgi duyma başlamıştır. Astronomi alanında ilgisi daha da artan ünlü kişi bu anlamda farklı şehirlere giderek de öğrenimini devam ettirmiştir. Özellikle ilgi duyduğu alandaki derslerini Konya’ya giderek orada tamamlamaya çalışmıştır e daha sonra pek çok bölgeye ayak basmıştır. Anadolu’da bulunduğu esnada önemli hocalardan ders almayı ihmal etmemiştir ve kendisi pek çok bilim alanında başarılı bir öğrenci olmuştur.

Matematiğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan Bursalı Kadızade rumi öğrencilik hayatından itibaren birçok konuyu matematikle bağdaştırmaya başlamıştır. İlgisinin yöneldiği konulara matematik bakış açısıyla yaklaşan bu kişi aynı zamanda yorum yeteneği güçlü bir bilim insanıdır. Kendisinin bu yeteneğini keşfedenler onun matematik alanında daha da gelişmesi için çaba sarf etmiştir. Doğru bulmadığı konularda eleştirilerini gizlemeyen ünlü kişi daha sonra öğretmen olarak birçok öğrenciye ders vermeye başlamıştır. Baş hocalık yapan ve özel hoca olarak pek çok ünlü kişiye ders veren ünlü şahsiyet daha sonra bilimsel açıdan önemi görüşler ortaya koymaktan geri kalmamıştır.  Onun eğitiminde destek olduğu talebelerin bazı bölgelerde meydana getirdiği değişiklikler ve yarattığı etkiler tam olarak belirgin bir hal alamamıştır. Özellikle orta asya bölgesinde bu öğrencilere  yönelik bilgilerin tam olarak erişilmemesi gündemdedir. Aynı zamanda kendi öğretmenliğini yaptığı talebelerine Osmanlı devletinin hakimiyeti altına girmeleri konusunda tavsiyeler vermiştir. Bu devletin sınırları içerisinde daha güvenli ve eğitim açısından daha olanaklı bir yapıda hayat süreceklerini belirtmiştir.

Onun tavsiyelerine uyan bazı öğrenciler Anadolu’nun yolunu tutmuştur ve eğitimlerine devam etmek açısından bu topraklarda yaşamaya başlamıştır. Aynı zamanda matematik ile astronomi alanında çok fazla gelişen bu öğrenciler pek çok bilgiyi beraberinde getirerek gittikleri bölgeye faydalı olmuşlardır. Kendisi farklı bölgede yaşasa dahi asıl memleketine yarar sağlamaktan vazgeçmemiştir.  Devrin önemli bilim insanlarından biri olan bu kişi astronomi alanında da pek çok önemli bilgiler edinmiştir. Bildiklerini paylaşmaktan geri kalmayan Bursalı Kadızade Rumi bu anlamda pek çok öğrenciye bilgi edinmesi açısından imkanlar sunmuştur. Pek çok faydalı çalışma ortaya koyan bilim insanı matematik alanında oldukça gelişim göstermiş ve bu alanla ilgili pek çok bilgi sahibi olmaktan geri kalmamıştır. Yalnızca kendisi öğrenmekle kalmamış bildiklerini öğrencilerine anlatarak onlara yol göstermeye çalışmış olan ünlü alim yüzyıllardır adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Onun astronomi ile alakalı pek çok bilgisi bu konuya duymuş olduğu ilgi sayesinde mümkün olmuştur.

Eserleri

  • Tuhfetür re is fi şerhi
  • Eşkalit tesis
  • Risale fistih raci ceybi derece vahide bi amalin müessede ala kavaide hiabiyye ve hendesiyye ala tarikati gıdaşiddin el kaşi
  • Haşiye ula tahriri usulil hendese
  • Şerhul mülahhaş fi ilmiş heye
  • Haşiye ala tahriril mecisti
  • Risale fistihraci hatti nışfin nehar ve semtil kıble

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir