Farabi

870 senesinde dünyaya gözlerini açmış ve dünyanın tanıdığı bir kişi haline gelmiştir. Kendisi Türkistan’da dünyaya gelmiştir ve onun soyu aslında İran kökenlerine inmekteydi. Eğitim hayatının ilk kısmını doğup büyüdüğü yerde tamamlamıştır. Yaşı biraz ilerledikten sonra Türkistan bölgesine gelmek zorunda kalmıştır. İran’da bir dönem geçiren ünlü kişi bir zaman sonra Bağdat’a gitmek zorunda kalmıştır. Burada ilk öğrenimini tamamlamasının ardından diğer yüksek eğitimini alması için dersler aldı. Bu bölge o dönemde eğitim açısından oldukça önemli bir konumdaydı. Bunun yanında sanat da bu bölgede öne çarpan diğer alanlardan bir tanesiydi. Farklı diller öğrenmekten geri kalmayan bu kişi Türkçenin dışında pek çok dil öğrenerek bu alandaki gelişimini sürdürmüştür. Özellikle Yunanca dilini ve Latinceyi de öğrenen Farabi dil alanında da donanım sahibi bir insan olmuştur. Bununla beraber kendisi Arapça ve Farsçayı da ileri düzeyde bilmekteydi ve farklı diller öğrenmeye açık bir insandı.

Kendisi bazı felsefecilerin bütün eserlerini incelemiştir ve pek çok araştırma konusunda bilgi sahibi olmuştur. Bazı önemli insanlardan dil bilgisi alanında ders alan ünlü kişi bu alanda kendini daima geliştirmeye çalışmış çalışkan bir insandır. Felsefe alanına ilgi duymuştur ve bu alanla alakalı pek çok çalışma ortaya koyarak insanların onu daha da tanımasına fırsat vermiştir. Harran Üniversitesine gittikten sonra bu alanla alakalı bilgi birikimini daha fazla kullanmaya başlamıştır ve farklı projeler geliştirmiştir. Mantık konusuyla ilgili aldığı dersler onun bilgi birikimini artırmıştır ve bu alanda daha donanımlı biri haline gelmesini sağlamıştır. Bazı saraylardan kendisine teklifler gelen Farabi Türk giysileri giymekteydi. Mısır’da yaşadığı esnada Türklerin üzerine giydiği kıyafetleri kullanan felsefeci dil açısından da farklı bir dil kullanmıyordu. O yalnızca doğu kesimi tarafından değil batı dünyasında da oldukça fazla tanınan bir insandı ve onun bu özelliği günümüze kadar gelmiş olan ününde büyük bir katkı sahibi olmuştur. Aristo isimli felsefeciden çok etkilendiği ileri sürülen ünlü felsefeci bu anlamdaki özelliğini eserleri incelendiğinde de bazı noktalarda belli etmektedir. Genel olarak onun anlayışı doğrultusunda ilerlemeyi tercih eden ünlü felsefeci toplumları iki grup halinde düşünmüştür. Bu grupları farklı şekilde isimlendiren ünlü felsefecinin görüşleri bazı felsefecinin yorumlarıyla ters düşebilmektedir.

Dini konulardaki bilgisi de çok fazla olan Farabi bu anlamda çok yönlü bir kişiliğe sahip olmasıyla gelişime daima açık biri olarak hayatına devam etmiştir. Kendisi pek çok alanla ilgili yorumlarda bulunmuştur ve birçok konuyu sahip olduğu geniş bilgi donanımıyla açıklamaya çalışmıştır. Bildiklerini insanlarla paylaşmaktan çekinmeyen Farabi bu anlamda yanlış bilinen konulara dair bazı açıklamalar getirmeye çalışmıştır. İçsel hayatı ile baş başa kalmayı seven yapısı onun farklı bir  kişiliğe sahip olduğunu da ileri sürmektedir. Çünkü kendisi düşünmeyi seven ve bazen dışarının gürültüsünden ayrılarak kendisiyle  kalmayı tercih eden bir insandır. Musiki ile alakalı da bazı çalışmaları olan bu ünlü kişi bu dalla ilgilenmekten de geri kalmamıştır.

Farabi’nin Kaleme Aldığı Eserleri

 1. Kitab ül musikil kebir
 2. Kiba ül mğdhal fil musiki
 3. Kitab ün nüket fi ma yesihhü vela yesihhü min ahkam in nücüm
 4. Kitabü ma yenbaği en mukaddeme kable taallüm il felsefe
 5. Kitab ve ihsa ulum
 6. Meratib ül ulüm
 7. Kitabul hüruf
 8. Kitabul cedel
 9. Kitabul elfa
 10. Kitabul ibare
 11. Kitabu isaguci
 12. Şerhu kitabil ibare
 13. El fusulul hamse
 14. Al tavtia fi 1 mantık
 15. Peri hermeneias muhtasarı
 16. Kitabu makulat
 17. Kitab müdhal fil mantık
 18. Kitabul kıyas
 19. Kitabü kıyas sagir
 20. Fusulu yuhtac ileyha fi sınaat il mantık
 21. Kitabul burhan
 22. Kitabul emkinetil mugalata
 23. El elfazul müsta mele fil mantık
 24. Kitabu ün fi’l hitabe
 25. Kitabün fi’s safsata
 26. El Cem Beyner re’yeyn el hakimeyn eflatun el ilahi ve aristütalis
 27. Kitabu felsefeti eflatun
 28. Kitabül agrazil hakim aristotalis
 29. Felsefet aristutalis
 30. Kitabün fi’l akl
 31. Kitabül vahid ve’l vahde
 32. Kitabü uyun il mesail
 33. El mesail ül felsefiye vel ecvibet ü anha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir