İsmail Hakkı Aydın

İsmail Hakkı Aydın, 1954 yılında Trabzon’da dünyaya gelen düşünür, şair, güftekar, hattat, teolog, beyin cerrahı ve Türk bilim insanıdır. Çok yönlü bilim insanlarımızdan birisi olan İsmail Hakkı Aydın ilk eğitimini doğduğu şehir olan Trabzon’un Maçka ilçesinde tamamlamıştır. Orta eğitimini ve lise eğitimini Trabzon’da alan Aydın daha sonra Atatürk Üniversitesi’ni kazanmış ve Atatürk Üniversitesi tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Tıp fakültesini bitiren Aydın daha sonra Beyin Cerrahisi Kürsüsü’nde asistan doktor olarak görev almıştır.

Beyinler arası iletişim, nöroşirürji, holografik beyin ve nörofilozofi alanlarında bilimsel çalışmalar yapan İsmail Hakkı Aydın, tıp bilimi insanlığının yanı sıra sanat ve edebiyat alanı ile de yakından ilgilenmiş, bu alanlarda da eserlerde bulunmuştur. Türk musikisi, şiir, hat sanatı, teoloji ve edebiyat alanlarıyla da yakından ilgili olan Aydın, bu alanlarda da yazılar yazmış ve konferanslar da vermiştir. Çeşitli dergi ve gazetelerde sanat alanları ile ilgili yazdığı makaleleri yayınlanmıştır. İsmail Hakkı Aydın kendine has şiirler yazmıştır ve rubai formu içinde aruz vezninin yanında heceyi de kullanmıştır. Bu anlamda tamamen kendisine özel bir tarz geliştirmiştir. Ayrıca Aydın’a ait olan yaklaşık 100 güfte çeşitli sanatçılar tarafından bestelenmiştir.

Akademik Çalışma Hayatı

Tıp mezuniyetinin ardından asistan doktor olarak çalışmaya başlayan Aydın daha sonra İstanbul Üniversitesi’nin tıp fakültesinde Nöroşirürji Kürsüsü’nde eğitimine devam etmiştir. Yurtiçindeki tıp eğitiminden sonra da Zürich Üniversitesi’nde bulunan Nöroşirürji Kliniği’nde ihtisas tezi ile birlikte mikronöroşirürji çalışmaları yapmıştır. İsmail Hakkı Aydın, Zürich Üniversitesi’ndeki ihtisasını yine başarılı Türk bilim insanlarımızdan olan Profesör Dr. Gazi Yaşargil’in yanında, Beyin Cerrahisi’nde yapmıştır. İhtisas eğitimi sonrasında da Zürich Mikronöroşirürji Araştırma Merkezi’nde görev almış ve serebro Vasküler mikro cerrahi dallarında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Aldığı Ödül ve Başarılar

1984 yılında Türkiye’ye dönen İsmail Hakkı Aydın Ankara Üniversitesi’nin tıp fakültesindeki Nöroşirürji Anabilim Dalı’nın başkanlığına getirilmiştir. 1985 yılında da ‘Ameliyatları Uzaktan Eşzamanlı İzleme ve Kayıt Sistemi’ ile Mikronöroşirürji Araştırma Laboratuarı’nı Türkiye’de ilk kez kurmuştur. Tıp bilimi dünyasına büyük katkıları bulunan Aydın aynı zamanda başka bir tıp alanında daha imzasını atmıştır. 1988 yılında beyin ve damar tıkanıklıkları operasyonlarında kullanılacak olan bir ameliyat tekniğini geliştiren İsmail Hakkı Aydın, bu tekniği literatüre kendi adıyla geçirmiştir. Bu tekniğinden ve başarısından dolayı da 1990 yılında TÜBİTAK’tan ödül almıştır. Aydın’ın aldığı bu ödül, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından kendisine verilmiştir.

Anevrizma ve beyin kanamalarının tedavisinde gerçekleştirdiği uluslar arası nitelikli araştırmalarından ve bu alanlarda yaptığı katkılardan dolayı İsmail Hakkı Aydın’a 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden International Fellow ödülü ile F.C.N.S unvanı verilmiştir. Aydın, 1991 yılında ayrıca bu çalışmaları nedeniyle rektörlük ve dekanlık tarafından da ödüllendirilmiştir. 1992 yılında Türk Nöroşirürji Araştırma Ödülü’nü almaya da hak kazanan İsmail Hakkı Aydın, aynı yıl içinde Avrupa Strok Bilim Konseyi’ne de seçilmiştir. Bu konsey tarafından Aydın’a Uluslararası Bilim Adamı Ödülü ve de F.I.C.A. Payesi de verilmiştir.

İsmail Hakkı Aydın Kimdir?

İsmail Hakkı Aydın, 1992 ve 1995 yılları arasında ABD’den Nöroşirürjide Sürekli Tıp Eğitimi Kredi Ödülleri’ni sürekli olarak almıştır. Aynı zamanda 1993 yılında ABD’de bulunan Beyin Tümörleri Konseyi ve benzeri gibi pek çok idari ve bilimsel kurulların üyeliklerine alınmıştır.  Ayrıca Aydın, Congress of Neurological Surgeons’ta uluslararası yönetim kuruluna seçilmiştir ve aynı zamanda bu kurulda yer alan ilk Müslüman ve Türk bilim insanı olmuştur.

Dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bilimsel konferanslara davet edilen İsmail Hakkı Aydın, pek çok uluslararası toplantıya katılmıştır. 1994 yılında Uluslar arası Skull Base Cerrahisi Kongresi’nde resmi lecturer olan Aydın, 1995 yılında da CNS Uluslararası Bilim Konseyi’ne seçilmiştir.  1997 yılında kendi tıp uzmanlığı alanında yaptığı bir araştırma sayesinde de uluslararası nöroşirürji dergisinin kapağında çıkmıştır.

1999 yılında Türk Nöröşirürji Ödülü’ne layık görülen Aydın 2000 yılında da ABD Beyin Cerrahisi Birliği’nce 2000 yılının uluslararası konferansçısı seçilmiştir. Türkiye’de ve yurtdışında birbirinden farklı ödüllere layık görülen ve başarılara imzasını atan İsmail Hakkı Aydın, 2001 yılında da dünya bilimlerine katkıda bulunmasından dolayı Hindistan tarafından Kristal Küre ile ödüllendirilmiştir. Pakistan Beyin Cerrahisi Kongresi’ne 2004 yılında şeref konuğu sıfatı ile katılım sağlayan İsmail Hakkı Aydın, bu konferansta konuşmalar yapmıştır ve kendisine Annual Awar 2004 ödülü takdim edilmiştir.

Dünyanın pek çok yerinde tıp alanında araştırmalar yapan, eğitim amaçlı olarak ameliyatlar gerçekleştiren, davetli olarak konferanslara katılım sağlayan ve dersler veren İsmail Hakkı Aydın 2015 yılında American Association of Neurological Surgeons’tan Ömür Boyu IFAANS unvanını almıştır. Uluslar arası nitelik taşıyan ve hem yerli hem de yabancı olmak üzere 200’ü geçkin bilimsel çalışmaya imzasını atan Aydın, verdiği dersler ve eğitimlerle pek çok doktorun, doçentin ve profesörün yetişmesini sağlamıştır.  Tıp alanında dünya çapında önde gelen isimlerden bir tanesi olan İsmail Hakkı Aydın, hem yurtiçinde hem de yurtdışında pek çok makalede, kitapta ve tezde kaynak olarak gösterilmiştir.

Kitapları

Tıp bilimi insanlığının yanı sıra edebiyat, şiir ve felsefe ile de ilgilenen İsmail Hakkı Aydın pek çok hitaba imzasını atmıştır. İsmail Hakkı Aydın’ın imzasını taşıyan kitapların bazıları yayımlanış yıllarına göre şunlardır:

 • 1991; Suzi Dilârâ
 • 2000; Aşk
 • 2002; Vuslat
 • 2010; Nefes
 • 2013; Hicran, Rabbim Beni Doktorlardan Koru!
 • 2014; Ya Hayy!
 • 2015; Ah Bu Doktorlar!
 • 2016; Beynin Şifresi, Öfke Kontrolü ve Motivasyon, Beynin Şifresi
 • 2017; Ah Bu Hastalar!, Bir Beyin Cerrahının Anıları
 • 2018; Rubâiyyât-ı Bircis, Beyin Sizsiniz, Aforizmalar, Ah Bu İnsanlar, Yapay Zeka, Düşünce Sizsiniz
 • 2019; Beyin Tanrısal Bir Parçacık

İsmail Hakkı Aydın tarafından yazılmış olan ve çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda, dergilerde yayımlamış olan bilimsel yüzlerce yayının bazıları ise şunladır:

 • 1980; Pineal region tumours, Dermoid cysts of anterior fontanella
 • 1981; The angiographic localization of the cerebral venous angle
 • 1982; The treatment of patients with cervical trauma, hospitalised within one year period, and results
 • 1982; Intraspinal arachnoidal cycts
 • 1982; Alveolar hydatid cysts in the cerebral localisation
 • 1982; Intraspinal meningocell
 • 1982; Acut subdural haematoma and prognosis
 • 1982; Decerebration rigidity
 • 1982; Intradural lumbar disc hernia
 • 1982; Neurogenic Pulmonary Aedema
 • 1983; Galen vein aneurysm
 • 1983; Intracranial hydatid cysts
 • 1984; Cauda equina syndrome as a result of achondroplasia
 • 1984; Clinical analysis of 216 intervertebral disc herniation
 • 1984; Primary repaire of cranial deffects with otogenous cranial fragments
 • 1984; Infertility as a result of hypophyseal dysfunction
 • 1985; Moya-Moya disease
 • 1985; A rare complication of ventriculoperitoneal shunts
 • 1985; Lumbar epidural venography in the diagnosis of lumbar disc hernia
 • 1985; Prognostic value of lactic ascite in head injuries
 • 1985; Supratentorial cortical astrocytoma
 • 1985; Report of two cases
 • 1986; Alveolar hydatid disease of the brain

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir