Sosyolog Şerif Mardin Kimdir?

Türk sosyolog ve siyaset bilimcisi şerif mardin  1927 yılında istanbul’da  Mardinizadeliler adı verilen geniş bir ailede   dünya ya gelmiştir.
şerif mardin ailesinin kökeni HZ. Muhammed (S.A.S) efendimizin torunu hüseyin’e kadar dayandığı da iddia edilen bilgiler arasındadır. Mardin şerif çok geniş bir ailede gerek avantaj gerekse dezavantajlarını hissederek yaşamını devam ettirmiştir, kendisini ‘ muhafazakar modernist’ olarak tanımlamaktadır.  Türkiye için önemli isimlerden biri  olan Şerif Mardin genel olarak toplu’ mu konu edinmiştir. Özellikle Türk kültür hayatının sosyal geleneklerini, normatif ve hukuki temellere dayandırarak incelemiştir. din, ideoloji ve kültür konularına ağırlık vermiştir.

Eğitim Hayatı:

-orta öğretimine Galatasaray Lisesi’ nde başlamış, Amerika’da tamamlamıştır.

-1948′ de Stanford Üniversitesi Siyaset Bilimleri’ nde lisans eğitimi almış, daha sonrada Yüksek lisansa devam etmiştir.

-1950 yılında John Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler üzerine Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

-1958 Yılında Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü Siyaset Bilimlerinde doktora yapmış, ve Eğitim hayatını bu şekilde tamamlamıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI : ‘Siyaset Bilimi, Siyaset teorisi, Düşünce tarihi, Siyaset sosyolojisi, Siyaset felsefesi, Siyasi kültür, Sosyal ve siyasal tarih, sosyoloji, ekonomi, psikoloji’ dir. bunun yanında Toplum, Toplumun gelişen dinamikleri, ve Dini konuları’ da ele almıştır. Çalışmaları sonucunda 1993′ te Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Profesör DR. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma vakfı tarafından ‘YILIN BİLİM ADAMI’ ödülünü almaya hak

kazanmıştır.

1954′ te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak iki yıl görevini sürdürmekle birlikte yine aynı tarihte ‘FORUM’ da yazmaya başlamış ve yazarlık işleri 1966 ya kadar devam ettirmiştir.

1957 yılında Hürriyet Partisinde Genel Sekreterlik yapmıştır. Daha sonrasında 1958-1961 yılları arasında araştırmacı olarak Princeton Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmiştir. 1960’ta bir yıl Harvard Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü’nde araştırmalarını yapmıştır.

ŞERİF MARDİN dili anlaşılır ve her kesime hitap eden muhafazakar modernist bir sosyologdu. Ve bu konuda bir çok eseri bulunmaktadır. İşte bu eserlerden bir kaçı,

-OSMANLI VE CUMHURİYET: Din olgusunu ele almıştır.

-MODERN TÜRKİYE DE DİN VE SOSYAL DEĞİŞME : BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ örneğidir. Bu eseriyle Türkiye’de yaşanan toplumsal değişime eleştirel bir yaklaşımla çözüm getirmeye calışılmıştır.

Şerif Mardin bir röportajında ‘MAHALLE BASKISI’ ndan bahsetmiştir. Bunun nedeni de bazı kesimlerde Atatürk’e düşman olduğu algısının oluşmasıydı. fakat böyle bir durum söz konusu değildi. Şerif Mardin her konuya çok yönlü ve sakin bir bakış açısıyla yaklaşmaktaydı.

Ünlü Sosyolog istenilen şeylerin asla tam olmayacağı, zaman içinde gelişerek olgunlaşacağı düşüncesiyle hepimize öncü olarak yol göstermiştir.

gelecek nesiller olan bizlere ilim aşkı ve heyecanıyla en büyük mirası bırakmıştır.

ŞERİF MARDİNİN VEFATI: Şerif mardin 6 eylül 2017 tarihinde istanbul’ da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapamıştır.

Sevgi ve Rahmetle anıyoruz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir