Tahir Harimi Balcıoğlu

Hayatı

Tahir Harimi Balcıoğlu, soyu köklü olan Edremitli Balcızade ailesindendir. Edremit’te dünyaya gelmiştir. Doğum yılı belli olmayan bu usta yazar Mısır da bulunan El Ezher (İlahiyat Fakültesi) Üniversitesinden mezun olmuştur. Türkiye’ye döndüğünde, merkezde görevlendirilmediği için Batı Anadolu Vaizliği görevini üstlenmiştir. Çok üst derecede Arapça bilen Tahir Harimmi balcıoğlu Edremit’te insanlardan uzak yalnız bir münzevi hayat sürdürmüştür. Bu hayatı sürdürürken önemli eserlerini de burada yazmıştır. Örneğin; ‘’Tarihi Medeniyetler Üzerine Kütüphaneler’in Tesiri’’ ve de ‘’Nakli İlimler Tarihi’’ adlı dört ciltlik bu eserlerle kendini göstermiştir. Bu eserlerini de İstanbul’a gelerek bizzat kendisi Millet Kütüphanesi’ne teslim etmiştir.

Tahir Harimi Balcıoğlu sonralarda ise Millet Kütüphanesinde de çalışmıştır. Türk-İslam inanç tarihiyle ilgili önemli eserlerini kaleme  alan bu usta yazar 1952 Yılında Edremit’te vefat etmiştir. Sevenleri onun ismini Edremit Akçay da anıt etmek açısından bir sokağa vermişlerdir. Tahir Harimi Balcıoğlına göre bir milletin felsefesini ve konusunu anlayabilmek için o milletin dini kültürel bakışları değerleri çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Yazar Tahir Harimi Balcıoğlu Osmanlı’nın son, Cumhuriyetin ise ilk önemli tarihçileri arasındadır. Özellikle Türk inanç ve islam tarihine ait yaptığı bu değerli çalışmalarda kendisinden sonra gelenlerin örnek aldığı bir isim olmuştur. Son haber ise Son Havadis gazetisinin sütun sahibi yazarlarından olan Tahir Harimi Balcıoğlu ‘ ‘ Mihrab Mecmuası’ ‘ ile yazıları açık bir şekilde yayınlamak üzere sunmuştur .

Edremit Teyyaresi Hikayesi

İstanbul dan Kahire ye bir çok kez yolculuk yapılmış ve bu durum kötü sonuçlanmıştır. Arap alemin de büyük can sıkılması meydana gelmiştir. Fransızlar bu yolculuğu Paris-İstanbul-Kahire olarak yapmışlardır ve bunu başarmışlardır. Bu durum en büyük destekleri olmuştur.

Edremit uçağı İstanbul-Kahire yolculuğunu başarmış olup 9 mayıs 1914 yılında Kahire de büyük bir samimiyet gösterisi olarak karşılanır. Pilotlar beş gün boyunca burada konaklamıştır. Tüm topluluk uçağı görmeye merakla gelirler. Bunların içinde Tahir Harimi Balcıoğlu ve okul arkadaşları da vardır. Gururla Bu uçağı izlemek ve mutlu olmak için Kahire Hava Alanına gelirler. Bu arada Tahir Bey’in içinde de yalnızlığından dolayı vatan, yurt özlemi vardır. Memleketinden uçan hemşehrilerini görmek ve hatta uçakta ki pilotları bile sarılarak karşılamak istiyordu. Hızlı hızlı hava alanına doğru gitselerde heyecandan bu yol sanki hiç bitmiyecek gibi geliyordu onlara. Büyük bir özlemle havaalanına sonunda varırlar. Tabi okadar yoğun bir insan topluluğu var ki bir türlü uçağı ve hemşehrilerini göremezler.

Arkadaşlarırla beraber daha iyi seyredebilmek açısından uçağa daha yakın bir yere geçerler ve artık uçağın yazılarını dahi okuyabilecek yakınlıktalardır. Genç öğrenci Tahir’in heyecanı en üst seviyededir. Uçağın üzerindeki yazıları okumaya başlayan Genç Tahir bu sefer de okadar heyecanın ve özlemin ardından dayanamaz ve orada bayılıp düşer. Okul arkadaşları Tahir’i hızlı bir şekilde oradan alıp ayılması için bir sürü uğraşı içine girerler. Bir süre sonra kendine gelen Genç Tahir ayılır ve kendine gelir. Ardından arkadaşlaşları merak ile sorar: Neden bayıldın Tahir ne oldu, uçak Türkiye den geldi tamam da neye bayıldın? Tarzında sorular sorarlar.

Tahir arkadaşlarına cevap veremez durumdadır biraz daha dinlenir. Arkadaşları yeniden sorarlar

-Edremit neresidir?

Genç Tahir zorlukla cevap verse de yutkunarak ve kendini toplayarak kendini zorlar ve şöyle der:

-Edremit benim memleketim, Burası benim şehrim, yıllarca özlem duyduğum yer… Diyerek cevap verir.

Tabii ki bu gururu bu yeniliği onuru yaşayan tek kişi Tahir Harimi Balcıoğlu değildir. Bu gururur tüm Türk Toplumu sevinçle yaşamıştır.

Eserleri

Son zamanlarda Osmanlı düşünürlerinden bilinen Tahir Harimi Bey arkasında bıraktığı bir çok eser ile kültür dünyamızı oldukça geliştirmiştir bir alimdir. Bize kalan o büyük eserlerinin ilki 1931 de yayımlanmıştır.

  • Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları (Hilmi Ziya Ülken’in Takdimi ve notlarıyla)
  • Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler
  • Türkler Arasında Şiilik Cereyanları
  • Haşhaşiler 

Eserler Hakkında Özet Ve Bilgiler

  • Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları

1931 yılında Balıkesir de Vilayet Matbaasında 571 sayfa olarak basılmıştır.

‘’…Asya’nın büyük tarihinde ara ara tesadüf ettiğimiz hadiseler ve bu hadiselerin sebepleri ve illetlerine ait araştırmalar da bizi hayretlere düşüren kudretler görürüz  ve bizi güce düşürür. Kavimler mahşeri olan koca Asya sakinleri arasında ve Türklerin umumi inançlar tarihinde olan önemli sırları ortaya koyduğu bu tehlikeli amillerin iç yüzlerini kavradıkça, bu gariplikler çok daha artmaya başlıyor.
Bu çalışmada, yıllarca Orta Asya ve Anadolu da olan Şia-i Batıniye’nin ve İran’a doğru yoğunlaştı ve şiilik cereyanlarıyla beraber hareket edip Türk ruhunun gücünü bitire bitire milli varlığımızın bütününü karartmak için çalıştıkları incelenmiştir…’’

  • Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler

1937 yılında yine Balıkesir de Balıkesir Vilayet Matbaasında basılmıştır.

‘’Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler’’ kitap ve kitapevleri alanında ilk örnek gösterilen çalışmalardan biridir. Tahir Harimi Balcıoğlu, esere bağlı ne var ise eserin bize verebileceği tüm alanlarda düzenli bir şekilde çalışmış ve ortaya böylesine güzel bir eser çıkarmıştır. Kitabın bize anlattığı tüm konuları bize neler kattığını tarih ve uygarlık adına ne anlamlar taşıdığını, medeniyetlerin nasıl kurulduğunu ve bu medeniyetler için yapılan, başarılan asıl şeyin ilim ve kitap olduğunu konu edilen ve medeniyet tarihinin uzaktan görünümünü dile getiriyor.

Servet-i Fünun Dergisi: 1932

Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler adlı eseri 1931 de ki ilk baskısında yer almamıştır fakat bazı dergilerde konu aldığı Medeniyet Tarihin de Kadınlar, Hikmet Tarihin de Süfiyyun ve Mezhep-i Aşk, Esatir ve Esfaneler, Tuba ve Zeytin Ağaçları ile ilgili anlatımkar, Şark Efsanelerinde Gül ve Bülbül gibi değerli yazıları da bu yeni baskı da yer verilmiştir.

  • Türkler Arasında Şiilik Cereyanları

1940 yıllarında İstanbul: Kanaat Yayınları tarafından 271 sayfa olarak basılmıştır.

Henüz Hz. Muhammet’in  (s.a.v)  vefatının üstünden 30 yıl geçmeden Müslüman milleti 3 parçaya bölünmüştür. Bu zaman içerisinde Sunnilik, Şiilik ve Haricilik olarak bölünme yaşanmıştır. Bu güne kadar bu üç parça mücadele ederek konulayu bu güne kadar taşımışlardır. İlk başlarda Şiilik yenilmiştir. Fakat pes etmemiş ve bu mücadeleyi devam ettirmiştir. İslamiyetin yaygınlaştığı tüm alanlara ulaşıp bu durumu devam ettirmişlerdir. Bu süreçte ise başarılı oldukları söyleniyor.

Osmanlının son, Cumhuriyet döneminin ise ilk tarihçilerinden olan Tahir Harimi Balcıoğlu , Şiilik ile ilgili temel tarih bilgilerini vermiştir.

  • Haşhaşiler ( Konya Selçuklu Sultanları ve Batıniler)

1938 yılında Balıkesir: Vilayet Matbaası tarafından basılmıştır.

Haçlı ordusu toprakları Müslümanların elinden geri almak için (MS 1204 yıllarında) yola koyulmuştur fakat İstanbula gelene kadar . Daha sonra farklı düşünler içine girmiştir. Yine de İstanbul’u işgal etmilşlerdir. Bu sebepten ötürü İstanbul dan göç etmek zorunda kalan Doğu Roma/ Bizans’ın baş ailelerinden bazıları Trabzon ve İznik olmak üzere bu alanlarda kendilerine yeni yeni devletler topluklar kurup başlarına geçmişlerdir.

Usta yazarımız Tahir Harimi Balcıoğlu Osmanlının son zamanların da El-Ezher de eğitim almış olan bu ilim adamı eski türkçe ile yazdığı bu romanı günümüz yazarları hiç bir müdahele yapmaksızın bire bir şekilde 1930 zamanlarında edebi havasını katmaya çalışmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir